quoc khanh
you can’t fake a thoughtsitting in the cyclethe art of losingmột kết thúc khácphiếm mưamore...

phiếm mưa

Published on 01-06-2020

Cuộc sống này có ý nghĩa gì chứ?

Một góc triết lý có lẽ đã sáo rỗng trong ngôn ngữ hiện đại, ấy vậy mà vẫn hiệu quả trong mấy cuộc nhậu sắp vãn.

Có mấy khả năng:

  1. Trả lời theo cảm xúc cá nhân, thể hiện chưa bao giờ suy tư mải mai về vấn đề này, chỉ bộc phát theo kiểu triết lý tạm.
  2. Nếu thực đã nghĩ suy nghiêm túc, khó lòng thoát ra khỏi trình bày dài dòng đầu đuôi, thường đi đến nhiều cấu trúc dư thừa dễ bị vặn vẹo. Khó trách bao tầng giấy mực xưa nay đều là vì nó.
  3. Nếu có sự chắc chắn bằng kinh nghiệm thì thường chẳng có lý luận cho thoả đáng, đến cùng lại rơi vào bẫy của trò chơi ngôn ngữ lẩn quẩn.
  4. Lảng tránh hay hời hợt thiếu trách nhiệm chẳng khác thú nhận một tình trạng mất phương hướng. Cũng giống như đặt câu hỏi ngược lại, đều là cùng bản chất.
  5. Im lặng vì biết trước những khả năng lại như một thất bại nghiễm nhiên trước mục đích của người hỏi.

Tui sống để tìm ra đáp án cho câu hỏi này, còn cuộc sống của bạn thì tui hông biết.

- 9 điểm, vì cái tội không biết cuộc sống người khác.


Bìa: The Color of Pomegranates, Sergey Parajanov 1968

← previousnext →