quoc khanh
you can’t fake a thoughtsitting in the cyclethe art of losingmột kết thúc khácphiếm mưamore...

the art of losing

Published on 20-06-2020

The art of losing isn’t hard to master;

so many things seem filled with the intent

to be lost that their loss is no disaster.

__

Lose something every day. Accept the fluster

of lost door keys, the hour badly spent.

The art of losing isn’t hard to master.

__

Then practice losing farther, losing faster:

places, and names, and where it was you meant

to travel. None of these will bring disaster.

Cái mất thì không có lại được, chỉ có người trong những thê lương thê thảm thê thiết của mình, bị buộc phải chọn lựa một ứng xử.

Rồi thì có thắt vào, khi đã giãi ra đến mỏng, mỏng như một cánh chuồn.

Có sống được bao ngày mà đến phải biện hộ cho sự mỗi ngày còn gắng sống.

Đã những đêm về tới nhà là chỉ muốn nằm không làm gì, máy tính không mở, tập viết trên điện thoại, đỡ một cảm giác cồng kềnh.

The art of losing isn’t hard to master;

- Elizabeth Bishop, One Art

← previousnext →